Siparila – Topcoat

Luontokeskus Haltia, Espoo

Luontokeskus Haltian edustava julkisivu on vuorattu Topcoat-ulkoverhouspaneelilla. Topcoat valittiin julkisivupaneeliksi Haltian vaativan ulkomuodon takia.

Haltian luontokeskus Nuuksiossa Espoossa on edustava puurakentamisen taidonnäyte. Luontokeskus Haltian on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. Haltiasta haluttiiin saada mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava, mikä vuoksi rakennuksen kellarin yläpuoliset kantavat rakenteet on toteutettu ristiinlaminoiduilla Storaenson valmistamilla ja sen tytäryhtiön Eridomic Oy:n toimittamilla CLT-levyillä.

Luontokeskus Haltia Siparila topcoat ulkoverhous
Haltian seinäelementtien julkisivuissa on käytetty Siparila Topcoat-ulkoverhouspaneelia. Topcoat-ulkoverhouspaneeliin päädyttiin rakennuksen muodon takia. Julkisivun vaativa muoto ei olisi mahdollistanut paneelien asennusta tehtaalla. Näin ollen elementit toimitettiin työmaalla tuulensuojalevy-pintaisina, jonka jälkeen Siparila vastasi julkisivujen koolauksesta ja paneloinnista.

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki oli suunnitellut ulkoverhouksen muodoksi suorareunaisen UTS-profiilin. Julksivupaneelin paksuudeksi päätettiin 28 mm takaamaan sen kestävyyttä ja leveydeksi 108 mm. Sävyksi haluttiin Suomen metsämuseo Luston julkisivun kanssa yhteneväinen ruskea värisävy. Teollisesti pintakäsiteltyjä värimalleja tehtiin useita, jotta löydettiin luonnonvalossa tarkalleen oikea värisävy.

Siparila topcoat ulkoverhous UTS

Ulkoverhouspaneelien asennus ajoittui syksyyn ja talveen. Näin ollen Haltian pintojen maalaukseen olisi päästy vasta keväällä. Siparila Topcoat-julkisivupaneelilla saatiin heti valmista pintaa eikä työmaamaalaukselle ollut enää tarvetta. Rakennuksen muodon takia julkisivun pintakäsittely työmaalla asennuksen jälkeen olisi ollut hyvin arvokasta.

Haltia Siparila Topcoat

Haltia luontokeskuksen rakentamista varten vuonna 2008 on perustettu kiinteistöosakeyhtiö Nuuksiokeskus oy, johon kuuluvat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Oy. Kohteen pääurakoitsijana toimi YIT.

Lue lisää Haltiasta Pro Interior-lehdestä

 

 
Puukerrostalo Puukuokka, Jyväskylä
Opiskelija-asunnot Joensuun Elli
As Oy Linnantie, Jyväskylä