Siparila – Topcoat

Hovilan nuorisokoti, Jyväskylä

Puu on päässyt aktiivisemmin myös pienkerrostalojen sekä hoitolaitosten julkisivuihin viime vuosina. Palosuojatut ulkoverhouspaneelit mahdollistivat puun käytön myös Hovilan nuorisokodin julkisivuissa

Puu on päässyt aktiivisemmin myös pienkerrostalojen sekä hoitolaitosten julkisivuihin viime vuosina. Haasteena näissä on ollut puun aiheuttama palokuorma, joka on aiemmin puoltanut muiden materiaalien käyttöä paloturvallisuuden takia. Tänä vuonna 1.7. pakolliseksi tullut CE-merkintä takaa nyt myös puulle mahdollisuuden päästä vaativaa palosuojausta tarvitsevien kohteiden julkisivumateriaaliksi. Siparilan Vaajakosken tehtaalla on jo kahden viime vuoden ajan kehitetty pintakäsittelyosaamista vaativien palosuojattujen paneeleiden valmistamiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paloturvalliset julkisivut puusta vaativat tarkan teollisen pintakäsittelyn, jossa seurataan tarkasti palosuojamaalin levitysmäärää puun pinnalla. Tuotteet pintakäsitellään jopa viiteen kertaan. ”Suurin osa valmistamistamme palosuojakohteista maalataan tehtaalla täysin valmiiksi. Tämä nopeuttaa rakentamista työmaalla ja tuo huomattavia kustannussäästöjä rakennuttajalle”, valottaa Siparilan myyntijohtaja Olli Prättälä, joka on tehnyt viimeiset kaksi vuotta läheistä yhteistyötä niin maalinvalmistajien kuin arkkitehtien kanssa palosuojattujen ulkoverhousten kehittämisessä. Puun palosuojausta ei voida suorittaa työmaalla.

Viranomaismääräyksissä otetaan kantaa rakennusten paloluokkaan ja käyttötapaan, mikä rakennuttajan täytyy huomioida materiaaleja valitessaan sekä rakennustapaa suunnitellessaan. ”P1- ja P2-luokan rakennukset kuten hoitolaitokset ja työpaikkarakennukset vaativat palosuojakäsitellyn puujulkisivun. Näihin ei voida käyttää pelkästään perinteisillä maaleilla käsiteltyjä ulkoverhouspaneeleita vaan tarvitaan palosuojakäsitelty julkisivupaneeli”, kertoo Siparilan myyntijohtaja Olli Prättälä. 

 
Puukerrostalo Puukuokka, Jyväskylä
Opiskelija-asunnot Joensuun Elli
As Oy Linnantie, Jyväskylä